Here Is Where We Meet Kindle ¹ Here Is ePUB À

Here Is Where We Meet . Knyga, kuri tur t b ti ko maras tiems, kurie skaitydami praver ia gamtos ir kitokius ilgus, smulkius, kontempliatyvius apra ymus ar tokios knygos tebera omos Bet i tikr j tie, kurie praver ia apra ymus, praver ia ir pa i literat r ir gauna tik TV serialus, kurie buvo para yti prie tai, kai serialai atsirado Tod l i Bergerio knyga tai literat rin paguoda ir paguoda literat rai Apra ydamas miestus, augalus, b senas ir pie inius olose, guod si autorius Paliko t paguod ir mums Knyga, kuri tur t b ti ko maras tiems, kurie skaitydami praver ia gamtos ir kitokius ilgus, smulkius, kontempliatyvius apra ymus ar tokios knygos tebera omos Bet i tikr j tie, kurie praver ia apra ymus, praver ia ir pa i literat r ir gauna tik TV serialus, kurie buvo para yti prie tai, kai serialai atsirado Tod l i Bergerio knyga tai literat rin paguoda ir paguoda literat rai Apra ydamas miestus, augalus, b senas ir pie inius olose, guod si autorius Paliko t paguod ir mums Jei skaitysite kaip popsin k rin , matysite mading kalb jim apie miestus, keliavim , jud jim Gal site pad sauti Jei skaitysite kaip literat ros k rin , susidursite su nemir tan iais od iais ir sakiniais, kurie pasiekiami tik per mirusius mones Nuostabiausia, kad knyg para tas pats autorius, kuris para ir Kaip menas moko matyti taip pat neseniai lietuvi kai i leista Knygoje Mes susitinkame ia n ra to vulgaraus marksizmo, tik beveik atsitiktiniai ir naiv s jo blykstel jimai, kurie net savaip av s, kaip b na avios ydos moni , kuriuos mylime A i die, Bergeris literat r myli labiau nei marksizm Apniuk s pirmadienis yra tobula diena vis dien vartytis pataluose ir skaityti Vien kart , viena deimant pardav ja, dirbanti su tokia yde, kuri yra viena i nedaugelio moter , galin i engti pro deimant bir os duris, man sak , kad n ra geresn s investicijos u brang akmen.Ir tai, deimantas papuola man rankas.Ir su juo a i keliauju Lisabon , enev , Madrid ir Krokuv Jei tau reikia paverkti, o kartais juk negali susilaikyti, tai verk paskui, niekad neverk i kart Nebent esi su t Apniuk s pirmadienis yra tobula diena vis dien vartytis pataluose ir skaityti Vien kart , viena deimant pardav ja, dirbanti su tokia yde, kuri yra viena i nedaugelio moter , galin i engti pro deimant bir os duris, man sak , kad n ra geresn s investicijos u brang akmen.Ir tai, deimantas papuola man rankas.Ir su juo a i keliauju Lisabon , enev , Madrid ir Krokuv Jei tau reikia paverkti, o kartais juk negali susilaikyti, tai verk paskui, niekad neverk i kart Nebent esi su tais, kurie tave myli, jeigu esi su jais, gali verkti i kart Taip D onui kalba jo prie keturiasde imt met mir s gyvenimo vedlys i Krokuvos A skaitau j pokalb tris kartus ir bandau sis moninti, kad nuo iol ir a taip verksiu Tik su tais, kuriuos myliu.Tuomet dar pag glinu M e d Aguos laiptus, nes nesu tikra, ar buvau kadaise Lisabonoje ant j u lipus Tuomet dar Toicino do C u, kur mano mylimiausiame mieste D onas valgo ir kalbasi su penkiolika met mirusia motina.Sklend iu laike ir keliauju su D onu toliau Susitikti su kitais jam brangiais, jau mirusiais mon mis Knebin tis po paupius, mi kus, apleistus namus ir miest aik tesPaklysti savoti kame mylim j , meilu i , mokytoj , t v , draug jausm muziejuje tai tiek karat turi i knyga D onas Berd eris buvo ne tik ra ytojas Jis meno kritikas, dailininkas Tai ir justi jo meditacijoje apie gyvenim Daugiasluoksniai pot piai, autogyli atv rimas skaitan iajam Berd eris did i j gyvenimo dal praleido Alp se ir, turb t, i ten tas savitas svaigus teksto auk tis Priblo k ir su av jo Skaitysiu dar ne syk , kai siela ilg sis prabangios literat ros meno Tai geriausia investicija save, patik kit, bi iuliai John Berger i neden seviyorum bu kadar diye kendime sordu umda iki s zc k gelir akl ma h z n ve romantizm Bunlar n yan na nostalji, insanc ll k, kadife kelimelerini de koyabilirsiniz Bu kitapta y zy l ba lar ve ortalar na do ru ya anm ger ek ve ya and n varsayd kurmaca an lar n , bir ki i bir yer e le mesiyle aktar yor okura J Berger Ki ilerin o u lm , yerler ise de i se de duruyor Lizbon ile annesi, Borges ile Cenevre k z zerinden , Krakow ile ilk retmeni Ken gibi e le me John Berger i neden seviyorum bu kadar diye kendime sordu umda iki s zc k gelir akl ma h z n ve romantizm Bunlar n yan na nostalji, insanc ll k, kadife kelimelerini de koyabilirsiniz Bu kitapta y zy l ba lar ve ortalar na do ru ya anm ger ek ve ya and n varsayd kurmaca an lar n , bir ki i bir yer e le mesiyle aktar yor okura J Berger Ki ilerin o u lm , yerler ise de i se de duruyor Lizbon ile annesi, Borges ile Cenevre k z zerinden , Krakow ile ilk retmeni Ken gibi e le meler En ok Polonyal arkada Mirek i sevdim Bir de ka t kaplama ve lambri d emeye ba lamadan nce duvarlara b y k badan f r as yla Kar boktur, yoksullar cennete gider, ya ad n adalet yazd ld kten sonra ortaya kan ve fa istler dahil herkese yolda diye hitap eden Felix i sevdim neririm this is a beautiful, beautiful book john berger has the ability to paint a beautiful picture with his words my words will never do it justice seriously one of the best books i ve ever read it s just beautiful my favorite quotes If you have to cry, he said, and sometimes you can t help it, if you have to cry, cry afterwards, never during Remember this Unless you re with those who love you, only those who love you, and in that case you re already lucky, for there are never many who love yo this is a beautiful, beautiful book john berger has the ability to paint a beautiful picture with his words my words will never do it justice seriously one of the best books i ve ever read it s just beautiful my favorite quotes If you have to cry, he said, and sometimes you can t help it, if you have to cry, cry afterwards, never during Remember this Unless you re with those who love you, only those who love you, and in that case you re already lucky, for there are never many who love you if you re with them, you can cry during Otherwise you cry afterwards the number of lives that enter our own is incalculable.maybe every love invents a vocabulary, a cover to shelter under Skaitymo malonumas ir to u tenka Perskai ius ka kokios informacijos nelabai lieka, bet lieka geras poj tis kaip i g rus gero vyno. Ci sono libri che ti prendono e ti sorprendono, coinvolgendoti a un livello profondo Ed difficile parlarne senza lasciarsi trascinare dalle emozioni Questo uno di quelli Le citt hanno un volto definito, un carattere preciso, che scopri osservandole con attenzione e con lo sguardo di un amante Sono diverse tra loro, eppure a volte basta un particolare anche insignificante, come il gesto di un passante, un colore, una voce, a ridestare un ricordo e una somiglianza con un luogo lontano del Ci sono libri che ti prendono e ti sorprendono, coinvolgendoti a un livello profondo Ed difficile parlarne senza lasciarsi trascinare dalle emozioni Questo uno di quelli Le citt hanno un volto definito, un carattere preciso, che scopri osservandole con attenzione e con lo sguardo di un amante Sono diverse tra loro, eppure a volte basta un particolare anche insignificante, come il gesto di un passante, un colore, una voce, a ridestare un ricordo e una somiglianza con un luogo lontano del passato la caratteristica delle citt e dei luoghi che l autore visita e ci descrive Un fiume della Piccola Polonia somiglia, nel suo corso e nella sua indifferenza, a quello che scorreva accanto alla sua casa in Inghilterra, vicino al quale giocava con il padre Lisbona, Ginevra, Londra e le altre, sono reali e immaginate, sono punti di incontro e fusione di spazio e tempo, di presente e passato, in cui le persone scomparse si muovono accanto ai vivi, legate ad essi dalla gioia dei ricordi condivisi Basta saper guardare e, soprattutto, aver la cortesia di accorgersi di loro . Booker Prize winning author John Berger, one of the most widely admired writers of our time, returns us to the captivating play and narrative allure of his previous novels G and Pig Earth among them with a shimmering fiction drawn from chapters of his own lifeOne hot afternoon in Lisbon, the narrator finds his long dead mother seated on a park bench The dead don t stay where they are buried, she tells him And so begins a remarkable odyssey, told in simple yet gorgeous prose, that carries us from the London Blitz in , to a Polish market, to a Paleolithic cave, to the Ritz Hotel in Madrid Here Is Where We Meet is a unique literary journey that moves freely through time and space but never loses its foothold in the sensuous present Mmmm nope Arba kit Bergerio roman geriau reiks skaityti angli kai nors iaip niekas daugiau kol kas neversta , arba ia bus Eco atvejis, kai nuostabus teoretikas neb tinai yra nuostabus beletristas.Knyg sudaro 8 su puse skyriaus intertekstualu, ir tekstas toks i ties felini kas daug klaid iojim , kiekviename skyriuje vis kitas miestas, kuri kiekviename arba susitinki su mirusiais myl tais, gerbtais, brangintais mon m pagalvojau o tai kod l nera o apie miestus, kur susitinki su n Mmmm nope Arba kit Bergerio roman geriau reiks skaityti angli kai nors iaip niekas daugiau kol kas neversta , arba ia bus Eco atvejis, kai nuostabus teoretikas neb tinai yra nuostabus beletristas.Knyg sudaro 8 su puse skyriaus intertekstualu, ir tekstas toks i ties felini kas daug klaid iojim , kiekviename skyriuje vis kitas miestas, kuri kiekviename arba susitinki su mirusiais myl tais, gerbtais, brangintais mon m pagalvojau o tai kod l nera o apie miestus, kur susitinki su negerbtais labai idili kas vaizdelis dabar gaunasi , arba lieki ne engusi, nes tas miestas nieko ne sileid ia, yra persisunk s savo paties praeities ir tav s, turist s, jau ne komponuoja.Labai nor jau patik ti mintim arba bent patik ti tol, kol skai iau knyg , bent jau vien knygos kontekste kad irgi kada nors kokiam mieste gal siu sutikti ir mones, kuri dabar neb ra ir kurie labai skausmingai, palikdami visus kalt s ir g dos jausmus, i jo, ir su kuriais vis dar sunku atsisveikinti 2020 ka kaip nepagail jo Bet nea, Bergeris ia atrodo pernelyg kinematografi kas, pernelyg literat ri kai nudailintas, kad tokia situacija nors kiek nors atgyt Arba mane sugadino Linkolnas bardo , nes apie mirt turb t geriau nesu skai iusi nebent Vid Mork n Arba tiesiog ir ia jau tikrai ne vertimo dalykas tikras mirties i gyvenimas nesiderina su aforizmais ir beletristika, plg pirmoj citatoj kalba mirusi motina, paskui ten apie kitas ir kitus numirusius Tiesiog prisimink mane Tada i moksi i tverm s I tverm s i mokti galima tik i moters, niekad i vyro p 41 Po motin mirties laikas da nai padvigubina arba padidina greit p 53 Truput per tiesi, pakartoja Bet nesvarbu, kiekviena kopija juk turi k nors pakeisti, ar ne p 72 Po antklode viskas nusine davo mus kitur Ir kitur mudu atrasdavome gyvenimo dyd Dienos viesoje gyvenimas da nai atrodydavo ma as Pavyzd iui, jis atrodydavo labai ma as pie iant gipsini rom ni k statul kopijas antikos meno klas je p 108 Kromanjonie iai, kupini baim s ir nuostabos, gyveno Atvykimo kult roje, susidurdami su daugybe sl pini J kult ra truko kokius dvide imt t kstan i met Mes gyvename nepaliaujamo I vykimo ir Pa angos kult roje, kuri kol kas truko du ar tris am ius iandienos kult ra, u uot stojusi akistaton su sl piniais, atkakliai stengiasi juos ateiti p 114 Bergeris, sugebantis tikrai subtiliai kalb ti, pvz, apie fotografijas man jo rinkinukas On Photography iki iol i lieka nepaprasto valgumo ir ka kokios vilgsnio laisv s pavyzdys , visgi pats iame romane neva tai stoja akistaton su sl piniais, bet sp dis toks, kad tik plepa ir plepa Prie ingai negu tas pats Mork nas kai jo knyg i rinko k rybi kiausia, v l daug apie j galvoju, atminty i tisi fragmentai ar tekstai i kyla, ir tie tekstai i ties s kmingai nupoetina ir i slaptina visokias Paslaptis, Sl pinius, Tikroves, B toves etc.O tos akimirkos, kai apverti plok tel , paskui l tai nuleidi rankenos galvut su deimantine adata, buvo akimirkos iliuzin s pilnatv s, palaimingos ir kupinos laukimo, palygintinos tik su kitomis irgi be od mis akimirkomis, kai mudu, gul dmi vienas ant kito, myl davom s p 144 Pab siu zan da, bet man atrodo, kad fizi kai n ra manoma dviem mon ms vienu metu gul ti vienam ant kito Nebent kosmose, bet bendriau ten dar labiau ne manoma, nes n ra traukos centro Fizikin s ios knygos teorijos man iuo metu atrodo aktualiau u mirties poetizacijas ir lyrizmus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *