سیمای احمدشاه قاجار / جلد اول Epub


سیمای احمدشاه قاجار / جلد اول Popular Book, سیمای احمدشاه قاجار / جلد اول by محمدجواد شیخ‌الاسلامی This is very good and becomes the main topic to read, the readers are very takjup and always take inspiration from the contents of the book سیمای احمدشاه قاجار / جلد اول, essay by محمدجواد شیخ‌الاسلامی Is now on our website and you can download it by register what are you waiting for? Please read and make a refission for you14 thoughts on “سیمای احمدشاه قاجار / جلد اول

 1. Ashkan Ansari Ashkan Ansari says:

  این کتاب، نمونه کامل پدیده زشتی است که به «کتاب سازی» مشهور است و بسیار متاسفم که استادان دانشگاه های معتبر ایران، دست به چنین کارهای بی ارزشی می زنند. امیدوارم که چنین رویه ای منسوخ شود
  به هر صورت آنچنان جلد نخ


 2. Bahman Bahman Bahman Bahman says:

  آیا سلطان احمدشاه زمامداری مظلوم و وفادار به قانون اساسی مشروطه و مخالف دخالت بیگانگان در ایران بود؟ جواد شیخ‌الاسلامی در این کتاب به این سؤال با تکیه بر اسناد تاریخی پاسخ منفی می‌دهد. او روزگار آخرین پادشاه قاجا


 3. Ali Ali says:

  شرح روزگار آخرین پادشاه قاجار (احمدشاه)، از تولد تا اسفند 1299 شمسی، پایان دوره ی قاجار. سال های بحرانی اوایل قرن گذشته در تاریخ معاصر ایران، دخالت روس و انگلیس در ایران، جنگ اول جهانی، عقب کشیدن روس ها به دلیل انقلاب اک


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *